Nagradni konkurs "Učionica iz snova"

Nagradni konkurs "Učionica iz snova" traje od 15.5.2017. godine sa početkom u 14h, do 2.6.2017 godine do 23:59.

Organizator konkursa je Tarkett SEE, Industrijska zona bb, 21400 Bačka Palanka (dalje: Organizator).

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno, a prijava na učešće dozvoljena samo punoletnim osobama.
Pre nego što uzme učešće u akciji, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u "opštim odredbama“.

Konkurs se realizuje na sajtu http://ucionicaizsnova.rs gde su objavljena i Pravila nagradnog konkursa.
Tarkett SEE je vlasnik sajta http://ucionicaizsnova.rs.

PRAVILA KONKURSA

Na sajtu http://ucionicaizsnova.rs se organizuje nagradni konkurs „Učionica iz snova“ u okviru koga se pozivaju učenici škola i vrtića da urade nešto lepo za svoju školu, odnosno vrtić, (sređivanje određenog kutka učionice, uređenje dvorišta, uređenje prostora gde zajedno provode vreme, izrada kreativnog kutka za učenike i bilo kakva kreativna i zanimljiva rešenja koja će poboljšati uslove u školama i vrtićima) i da pozovu učenike drugih škola, odnosno, vrtića da probaju da urade nešto bolje. Fotografiju tog kreativnog rešenja koje su učenici sami uradili mogu da postave na sajt njihovi učitelji, profesori, direktori škola ili neko drugo punoletno lice iz škole, odnosno vrtića.
Maloletnim licima je zabranjeno da postavljaju fotografije na sajt http://ucionicaizsnova.rs.
Zbog bezbednosti dece na internetu, zabranjeno je postavljati fotografije na kojima su vidljiva maloletna lica i takve fotografije neće biti odobrene niti prikazane na sajtu http://ucionicaizsnova.rs.
Organizator zadržava pravo da traži proveru ispunjenosti ovih uslova i da u skladu sa tim ne dozvoli objavljivanje postavljenih fotografija.

Organizator će prihvatiti samo fotografije koji su u skladu sa zadatom temom i koji poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Tarkett SEE.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

  • su stariji od 18 godina (važi za one koji šalju fotografije na konkurs)
  • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
  • pristaju da Organizator prikupljene materijale koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
  • žele da postave svoje fotografije na zadatu temu koristeći aplikaciju http://ucionicaizsnova.rs;
  • pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine na sve predate fotografije, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima
  • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja radi verifikacije ispunjenosti uslova, objavljivanja imena na Tarkett SEE Facebook stranici ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
  • na konkursu mogu da učestvuju samo škole i vrtići sa teritorije Republike Srbije

Svi koji ispunjavanju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ove nagradne akcije, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

FOND POKLONA

  • Broj finalista konkursa: 20 (dvadeset)
  • Broj pobednika konkursa: 3 (tri)
  • Fond poklona: podne obloge za po jednu učionicu u pobedničkim školama

MEHANIZAM NAGRAĐIVANJA

Svi učesnici koji na gore opisan način putem aplikacije http://ucionicaizsnova.rs pošalju fotografije biće u mogućnosti da osvoje nagradu.

Jedna osoba može da pošalje više fotografija ukoliko se one odnose isključivo na prijave različitih učesnika u konkursu. Nije dozvoljeno objavljivanje više fotografija koje se odnose na jednu prijavu (jedna ista aktivnost fotografisana iz više uglova na različite načine)

Sve fotografije unete putem aplikacije http://ucionicaizsnova.rs, a ispunjavaju temu i pravila konkursa i odobreni su od strane Organizatora biće objavljeni na aplikaciji http://ucionicaizsnova.rs. U protivnom se smatra da fotografija nije ispunila uslove ovog konkursa za osvajanje nagrade.

Organizatori konkursa zadržavaju pravo da blokiraju pristup stranici svim korisnicima za koje smatraju da narušavaju pravila koja su definisana u ovom pravilniku, kao i pravo da tehnička služba blokira svaki vid manipulacija IP adresama i dupliranjem Facebook naloga koji pristupaju aplikaciji sa istih IP adresa.

Finalisti se biraju na osnovu broja glasova za njihove fotografije koji se nalaze u galeriji aplikacije. Moguće je glasati samo jednom dnevno sa jednog profila za jednu fotografiju.
Glasanje je moguće samo uz obaveznu registraciju. Polje za registraciju će se prikazivati prilikom obabira fotografije i klikom na opciju Glasaj.

Pobednika konkursa bira žiri Organizatora od 20 fotografija sa najvećim brojem glasova. Žiri Organizatora čine: Tarkett Digital marketing specialist, Tarkett Director of op. marketing & TA, Tarkett Design manager i Account executive Tarkett Facebook page

Imena finalista i pobednika biće objavljena na Tarkett SEE Facebook stranici i na sajtu http://ucionicaizsnova.rs u sredu 7.6.2017. do 17h uz njihovu saglasnost.

Nagrade dobija škola, odnosno, vrtić, koji su navedeni pri postavljanju fotografije na sajt.

Opšti kriterijumi po kojima se odobravaju fotografije koji mogu da učestvuju u konkursu su: ne smeju da prikazuju decu i maloletna lica; ne smeju da izazivaju ili promovišu nacionalnu, versku ili bilo koju drugu vrstu mržnje, ne smeju da pozivaju na nasilje.

Kriterijumi po kojima žiri Organizatora bira pobednika, od 20 fotografija sa najvećim brojem glasova, jesu: fotografija mora da sadrži kreativan prikaz toga što su učenici napravili, da promoviše pozitivne vrednosti za koje se zalaže Tarkett SEE; broj glasova koji budu sakupili finalisti neće presudno uticati na izbor pobednika.

PREUZIMANJE POKLONA

Učitelji, profesori, direktori škola i vrtića ili drugo punoletno lice iz škole koje je postavilo pobedničke fotografije na sajt i svoje mail adrese biće kontaktirani radi dogovora o preuzimanju nagrada.

Nazivi škola, odnosno vrtića koji su dobili nagrade biće objavljeni na Tarkett SEE Facebook stranici, uz njihovu prethodnu saglasnost.

Kontakt podaci dobijeni prilikom prijave na konkurs i postavljanja fotografija neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe dogovora oko preuzimanja nagrade poklona.

OPŠTE ODREDBE

Tarkett SEE obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Da biste učestvovali u ovoj nagradnoj akciji potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a je da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa (tekstovi i zapisi) moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici koju je postavila kompanija Tarkett SEE, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, i dr,), a sve u vezi sa ovim konkursom i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što je ime, prezime i mail adresa prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika poklona. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Organizatora da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, prikazivanjem maloletnih lica, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (tekstova, fotografija, i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Bačkoj Palanci.
U Bačkoj Palanci, dana 15.5.2017. godine

ORGANIZATOR:
Tarkett SEE